Từ tp ho chi minh đi TP Vũng Tàu: 12 chuyến trong ngày 20/01/2021.
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
08:30
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(3h10)
11:40
VT: 531 Nguyễn An Ninh
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
10:20
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(3h10)
13:30
VT: 531 Nguyễn An Ninh
16 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
11:50
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(3h10)
15:00
VT: 531 Nguyễn An Ninh
16 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
13:20
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(3h10)
16:30
VT: 531 Nguyễn An Ninh
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
14:50
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(3h10)
18:00
VT: 531 Nguyễn An Ninh
16 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
16:10
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(3h10)
19:20
VT: 531 Nguyễn An Ninh
17 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
17:30
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(3h10)
20:40
VT: 531 Nguyễn An Ninh
16 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
18:50
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(3h10)
22:00
VT: 531 Nguyễn An Ninh
17 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
20:20
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(3h10)
23:30
VT: 531 Nguyễn An Ninh
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
20:55
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(3h10)
00:05
VT: 531 Nguyễn An Ninh
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
22:10
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(3h10)
01:20
VT: 531 Nguyễn An Ninh
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
23:25
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(3h10)
02:35
VT: 531 Nguyễn An Ninh
18 chổ trống
Tuyến đường tp ho chi minh - TP Vũng Tàu
Tuyến đường tp ho chi minh - TP Vũng Tàu với sự tham gia vận hành của nhà xe: AVIGOBUS.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi TP Vũng Tàu có khung giờ cố định như sau: 08:30, 10:20, 11:50, 13:20, 14:50, 16:10, 17:30, 18:50, 20:20, 20:55, 22:10, 23:25.
Xe đi TP Vũng Tàu sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi TP Vũng Tàu xuất phát vào lúc 08:30 là của hãng xe AVIGOBUS. Nhà xe AVIGOBUS sẽ bắt đầu xuất phát ở Sân bay Tân Sơn Nhất lúc 08:30 và dự kiến sẽ trả khách ở 531 Nguyễn An Ninh sau (3h10) giờ.
Xe đi TP Vũng Tàu trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi TP Vũng Tàu xuất phát vào lúc 23:25 là của hãng xe AVIGOBUS. Nhà xe AVIGOBUS sẽ bắt đầu xuất phát ở Sân bay Tân Sơn Nhất lúc 23:25 và dự kiến sẽ trả khách ở 531 Nguyễn An Ninh sau (3h10) giờ.
Vé xe tp ho chi minh đi TP Vũng Tàu giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi TP Vũng Tàu thấp nhất là 160,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe AVIGOBUS.
Vé xe tp ho chi minh đi TP Vũng Tàu giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi TP Vũng Tàu cao nhất là 160,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe AVIGOBUS.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng