Từ tphochiminh đi Bắc Ninh: ... chuyến trong ngày 04/08/2021.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng