Từ Yên Bái đi Yên Bái: 8 chuyến trong ngày 28/09/2020.
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Bed-Chair Bus
12:00
K120 Yên Bái
(1h)
13:00
Mậu A, Yên Bái
35 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Bed-Chair Bus
10:30
Mậu A, Yên Bái
(0h30)
11:00
K120 Yên Bái
43 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Bed-Chair Bus
16:00
K120 Yên Bái
(1h)
17:00
Mậu A, Yên Bái
43 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Bed-Chair Bus
13:30
Mậu A, Yên Bái
(0h30)
14:00
K120 Yên Bái
45 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Bed-Chair Bus
19:30
K120 Yên Bái
(1h)
20:30
Mậu A, Yên Bái
45 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Bed-Chair Bus
18:30
Mậu A, Yên Bái
(0h30)
19:00
K120 Yên Bái
43 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Bed-Chair Bus
01:30
K120 Yên Bái
(1h)
02:30
Mậu A, Yên Bái
42 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Bed-Chair Bus
20:30
Mậu A, Yên Bái
(0h30)
21:00
K120 Yên Bái
35 chổ trống
Tuyến đường Yên Bái - Yên Bái
Tuyến đường Yên Bái - Yên Bái với sự tham gia vận hành của nhà xe: Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Yên Bái có khung giờ cố định như sau: 10:30, 12:00, 13:30, 16:00, 18:30, 19:30, 20:30, 01:30.
Xe đi Yên Bái sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Yên Bái xuất phát vào lúc 10:30 là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên. Nhà xe Công ty TNHH Phúc Xuyên sẽ bắt đầu xuất phát ở Mậu A, Văn Yên, Yên Bái lúc 10:30 và dự kiến sẽ trả khách ở Trấn Yên, Yên Bái sau (0h30) giờ.
Xe đi Yên Bái trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Yên Bái xuất phát vào lúc 01:30 là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên. Nhà xe Công ty TNHH Phúc Xuyên sẽ bắt đầu xuất phát ở Trấn Yên, Yên Bái lúc 01:30 và dự kiến sẽ trả khách ở Mậu A, Văn Yên, Yên Bái sau (1h) giờ.
Vé xe Yên Bái đi Yên Bái giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Yên Bái thấp nhất là 50,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Vé xe Yên Bái đi Yên Bái giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Yên Bái cao nhất là 50,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng