Route No - 77, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 77
Route Name : Đồng Hòa - Cần Thạnh
Operation Time : 05:30 - 19:45
Forward : nh Đồng Hòa – đường Duyên Hải – đường Thạnh Thới – đường Hòa Hiệp – đường Lương Văn Nho – đường Lê Hùng Yên – đường Duyên Hải – đường Đào Cử - đường Tắc Suất – quay đầu tại bến tàu Tắc Suất – đường Tắc Suất – Bến xe buýt Cần Giờ.
Backward : Bến xe buýt Cần Giờ - đường Đào Cử - đường Duyên Hải – đường Lê Hùng Yên – đường Lương Văn Nho - đường Hòa Hiệp – đường Thạnh Thới – đường Duyên Hải – đường Đình Đồng Hòa.
Route Type : Phổ thông - Có trợ giá
Ticket price : 6,000 VNĐ
Route Length : 16.3 km
Route Time : 35 minutes
Between two Bus : 25 - 50 minutes
Number of Trips : 50 trips/day
Organization : Hợp tác xã vận tải số 26, ĐT: (028)38.738.194
Navigation easier with BusMap