Route No - 61-4, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 61-4
Route Name : Bến Dược - Dầu Tiếng
Operation Time : 05:50 - 18:00
Forward : Ngã ba An Nhơn Tây - Tỉnh lộ 15 - Khu di tích lịch sử Bến Dược - Cầu Bến Súc - ĐT 744 - Thị Trấn Dầu Tiếng.
Backward : Thị Trấn Dầu Tiếng - ĐT 744 - Cầu Bến Súc - Khu di tích lịch sử Bến Dược - Ngã ba An Nhơn Tây.
Route Type : Phổ thông - Không trợ giá
Ticket price : 10,000 VNĐ
Route Length : 20 km
Route Time : 35 minutes
Between two Bus : 20 - 25 minutes
Number of Trips : 70 trips/day
Organization : Hợp tác xã vận tải xe buýt và du lịch Quyết Tiến, ĐT: (028)66.598.770
Navigation easier with BusMap