Route No - 29, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 29
Route Name : Bến Phà Cát Lái - Chợ Nông Sản Thủ Đức
Operation Time : 05:00 - 19:15
Forward : Bãi đậu xe trên đường A - (rẽ trái) - Nguyễn Thị Định - (cầu Mỹ Thủy 1) - Nguyễn Thị Định - Lê Văn Thịnh - Nguyễn Duy Trinh (chung cư Bình Trưng) - Đỗ Xuân Hợp - đường Liên phường - đường D5 - đường D3 - Đỗ Xuân Hợp - (ngã 4 Bình Thái) - Nguyễn Văn Bá - Đặng Văn Bi - Võ Văn Ngân - Tô Ngọc Vân - Tam Hà - Phú Châu - Tô Ngọc Vân - Gò Dưa - (cầu vượt Gò Dưa) - Tỉnh lộ 43 - Quốc lộ 1A - Chợ nông sản Thủ Đức.
Backward : Chợ nông sản Thủ Đức - Quốc lộ 1A - (quay đầu ngã tư Bình Phước) - Quốc lộ 1A - đường vòng chân cầu vượt Gò Dưa - Gò Dưa - Tô Ngọc Vân - Phú Châu - Tam Hà - Tô Ngọc Vân - Võ Văn Ngân - Đặng Văn Bi - Nguyễn Văn Bá - Ngã 4 Bình Thái - Nguyễn Văn Bá - Xa lộ Hà Nội - Đỗ Xuân Hợp - đường D3 - đường D5 - đường Liên phường - Đỗ Xuân Hợp - Nguyễn Duy Trinh (chung cư Bình Trưng) - Lê Văn Thịnh - Nguyễn Thị Định - (cầu Mỹ Thủy 2) - Nguyễn Thị Định - Bến phà Cát Lái - (quay đầu) - Nguyễn Thị Định - Bãi đậu xe trên đường A.
Route Type : Phổ thông - Có trợ giá
Ticket price : 6,000 VNĐ
Route Length : 20.75 km
Route Time : 70 minutes
Between two Bus : 8 - 15 minutes
Number of Trips : 180 trips/day
Organization : Hợp tác xã VT DL Thanh Sơn, ĐT: 02837314996
Navigation easier with BusMap