Route No - 15, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 15
Route Name : Bến Phú Định - Bến xe buýt Đầm Sen
Operation Time : 05:15 - 18:45
Forward : Chợ Phú Định(đậu xe trên đường 44 cạnh trường THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định) - Đường 44 - Đường 41 - Phú Định - Trương Đình Hội - An Dương Vương - Hồ Học Lãm - Quốc lộ 1A - Hương lộ 2 - Hòa Bình - BÃI XE BUÝT ĐẦM SEN
Backward : BÃI XE BUÝT ĐẦM SEN - Hòa Bình - Vòng xoay Hòa Bình - Hòa Bình - Hương lộ 2 - Quốc lộ 1A - Hồ Học Lãm - An Dương Vương - Trương Đình Hội - Phú Định - Đường 41 - Đường 44 - Chợ Phú Định
Route Type : Phổ thông - Có trợ giá
Ticket price : 6,000 VNĐ
Route Length : 17.1 km
Route Time : 55 minutes
Between two Bus : 17 - 21 minutes
Number of Trips : 88 trips/day
Organization : Hợp tác xã vận tải số 28, ĐT: (028)38.758.875
Navigation easier with BusMap