Route No - 72, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 72
Route Name : Bến xe buýt Sài Gòn - Hiệp Phước
Forward : Bến xe buýt Sài Gòn – đường Phạm Ngũ Lão - đường Nguyễn Thái Học - đường Hoàng Diệu - đường Khánh Hội - đường Nguyễn Hữu Thọ - đường Nguyễn Văn Linh - quay đầu trên đường Nguyễn Văn Linh - đường Nguyễn Văn Linh - đường Nguyễn Hữu Thọ - đường Nguyễn Văn Tạo – Cầu Kênh Lộ - quay đầu trên đường Nguyễn Văn Tạo – Bến xe buýt Cầu Kênh Lộ.
Backward : Bến xe buýt Cầu Kênh Lộ – quay đầu dưới dạ Cầu Kênh Lộ - quay đầu trên đường Nguyễn Văn Tạo – Cầu Kênh Lộ - Đường Nguyễn Văn Tạo – nhánh rẽ sang đường số 1 – đường số 1 - Đường Nguyễn Hữu Thọ - Đường Khánh Hội - Đường Hoàng Diệu - Đường Nguyễn Thái Học - Đường Nguyễn Thị Nghĩa - Đường Lê Lai - Bến xe buýt Sài Gòn.
Ticket price : 6000
Navigation easier with BusMap