Route No - 17, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 17
Route Name : Bến Xe Chợ Lớn - ĐH Sài Gòn - KCX Tân Thuận
Operation Time : 05:15 - 19:00
Forward : Ga Chợ Lớn (Bến A) - Lê Quang Sung - Nguyễn Thị Nhỏ - Hồng Bàng - An Dương Vương - Nguyễn Tri Phương - Trần Phú - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tri Phương - cầu Nguyễn Tri Phương - cầu Chánh Hưng - Phạm Hùng - Đường số 5 - Đường 204 Cao Lỗ - Cao Lỗ - Tạ Quang Bửu – Âu Dương Lân - Trần Xuân Soạn - Lâm Văn Bền - Nguyễn Thị Thập - Nguyễn Văn Linh (quay đầu Huỳnh Tấn Phát) - Bến xe buýt Khu chế xuất Tân Thuận
Backward : Bến xe buýt Khu chế xuất Tân Thuận - Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Thị Thập - Lâm Văn Bền - Trần Xuân Soạn - Phạm Thế Hiển - Âu Dương Lân - Tạ Quang Bửu - Cao Lỗ - Đường số 204 Cao Lỗ - Đường số 5 - Phạm Hùng - Nguyễn Tri Phương - Hùng Vương - Hồng Bàng - Phú Hữu - Ga Chợ Lớn (Bến A).
Route Type : Phổ thông - Có trợ giá
Ticket price : 6,000 VNĐ
Route Length : 15.9 km
Route Time : 55 minutes
Between two Bus : 20 - 30 minutes
Number of Trips : 60 trips/day
Organization : Hợp tác xã VT DL Thanh Sơn, ĐT: 02837314996
Navigation easier with BusMap