Route No - 62-1, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 62-1
Route Name : Bến Xe Chợ Lớn - An Nhựt Tân
Operation Time : 04:55 - 18:45
Forward : Ga Chợ Lớn A - Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ - Hồng Bàng - Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1A - Đường tỉnh 832 - Xã An Nhựt Tân (Khu vực Ngã 4 Nhật Tảo giữa đường tỉnh 833B và đường tỉnh 832).
Backward : Xã An Nhựt Tân (Khu vực Ngã 4 Nhật Tảo giữa đường tỉnh 833B và đường tỉnh 832) - đường tỉnh 832 - Quốc lộ 1 A - Kinh Dương Vương - Hồng Bàng - Phú Hữu - Ga Chợ Lớn A.
Route Type : Phổ thông - Không trợ giá
Ticket price : 18,000 VNĐ
Route Length : 41.4 km
Route Time : 80 minutes
Between two Bus : 12 - 30 minutes
Number of Trips : 80 trips/day
Organization : Công ty CP Vận tải thành phố, ĐT: (028)39225033
Navigation easier with BusMap