Route No - 62-1, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 62-1
Route Name : Bến Xe Chợ Lớn - An Nhựt Tân
Operation Time : 04:55 - 18:45
Forward : Ga Chợ Lớn A – Lê Quang Sung – Phạm Đình Hổ – Hồng Bàng – Kinh Dương Vương – Quốc lộ 1A – Đường tỉnh 832 – Cao Thị Mai – Bến xe Tân Trụ.
Backward : Bến xe Tân Trụ – Cao Thị Mai–Đường tỉnh 832 – Quốc lộ 1 A – Kinh Dương Vương – Hồng Bàng – Phú Hữu –Ga Chợ Lớn A.
Route Type : Phổ thông - Không trợ giá
Ticket price : 25,000 VNĐ
Route Length : 47.5 km
Route Time : 75 minutes
Between two Bus : 15 - 18 minutes
Number of Trips : 110 trips/day
Organization : Công ty CP Vận tải thành phố, ĐT: (028)39225033
Navigation easier with BusMap