Route No - 62-1, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 62-1
Route Name : Bến Xe Chợ Lớn - Bến xe Tân Trụ
Forward : Ga Chợ Lớn A – Lê Quang Sung – Phạm Đình Hổ – Hồng Bàng – Kinh Dương Vương – Quốc lộ 1A – Đường tỉnh 832 – Cao Thị Mai – Bến xe Tân Trụ.
Backward : Bến xe Tân Trụ – Cao Thị Mai–Đường tỉnh 832 – Quốc lộ 1 A – Kinh Dương Vương – Hồng Bàng – Phú Hữu –Ga Chợ Lớn A.
Ticket price : 10000
Navigation easier with BusMap