Route No - 62-11, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 62-11
Route Name : Bến Xe Quận 8 - Bến Xe Tân Tập
Operation Time : 05:55 - 18:00
Forward : Ga hành khách Quân 8 - Quố lộ 50 - Liên tỉnh lộ 19 - Bến xe Tân Tập.
Backward : Bến xe Tân Tập - Liên tỉnh lộ 19 - Quốc lộ 50 - Bến xe Quận 8.
Route Type : Phổ thông - Không trợ giá
Ticket price : 10,000 VNĐ
Route Length : 36.4 km
Route Time : 85 - 95 minutes
Between two Bus : 25 - 80 minutes
Number of Trips : 44 trips/day
Organization : Minh hiếu
Navigation easier with BusMap