Route No - 62-5, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 62-5
Route Name : Bến xe An Sương - Bến xe Hậu Nghĩa
Operation Time : 05:35 - 19:35
Forward : Bến xe An sương – Quốc lộ 22 – (quay đầu Ngã 4 An Sương) - Quốc lộ 22 - Bà Triệu - Quang Trung - Lý Thường Kiệt - Nguyễn Văn Bứa - Phan Văn Hớn – Đường tỉnh 824 (tỉnh lộ 9) – Ngã ba Mỹ Hạnh – Ngã tư Đức Lập – Tỉnh lộ 823 (tỉnh lộ 8) – Tỉnh lộ 825 (tỉnh lộ 10) – Bến xe Hậu Nghĩa (Long An).
Backward : Bến xe Hậu Nghĩa (Long An) - Tỉnh lộ 825 (tỉnh lộ 10) - Tỉnh lộ 823 (tỉnh lộ 8) - Ngã 4 Đức Lập - Ngã ba Mỹ Hạnh - Dường tỉnh 824 (tỉnh lộ 9) - Phan Văn Hớn - Nguyễn Văn Bứa - Lý Thường Kiệt - Quang Trung - Bà Triệu - Quốc lộ 22 - Bến xe An Sương.
Route Type : Phổ thông - Không trợ giá
Ticket price : 5,000 VNĐ
Route Length : 31.8 km
Route Time : 70 minutes
Between two Bus : 12 - 25 minutes
Number of Trips : 114 trips/day
Organization : Hợp tác xã vận tải 19/5, ĐT: 18001557
Navigation easier with BusMap