Route No - 63, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 63
Route Name : Bến xe Củ Chi - Phân hiệu II Trường Quân sự Thành phố
Operation Time : 05:30 - 18:00
Forward : Bến xe Củ Chi - Giáp Hải - (Quay đầu) - Giáp Hải - Quốc lộ 22 - Nguyễn Văn Khạ - Nguyễn Đức - Nguyễn Thị Nê - Cây Bài - Phạm Văn Cội - Bà Thiên - Tỉnh lộ 15 - Phân hiệu II Trường Quân sự thành phố - Địa đạo Bến Đình.
Backward : a đạo Bến Đình - Phân hiệu II Trường Quân sự thành phố - Tỉnh lộ 15 - Bà Thiên - Phạm Văn Cội - Cây Bài - Nguyễn Thị Nê - Nhuận Đức - Nguyễn Văn Khạ - Quốc lộ 22 - Bến xe Củ Chi.
Route Type : Phổ thông - Không trợ giá
Ticket price : 8,000 VNĐ
Route Length : 18.5 km
Route Time : 40 minutes
Between two Bus : 30 - 50 minutes
Number of Trips : 40 trips/day
Organization : Hợp tác xã vận tải số 26, ĐT: (028)38.738.194
Navigation easier with BusMap