Route No - 47, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 47
Route Name : Bến xe buýt Chợ Lớn - Quốc lộ 50 - Hưng Long
Forward : Bến xe buýt Chợ Lớn (Bến A) - Đường Lê Quang Sung - Đường Nguyễn Hữu Thận - Đường Tháp Mười - Đường Hải Thượng Lãn Ông - Cầu Chà Và - Đường Cao Xuân Dục - Đường Tùng Thiện Vương - Quốc lộ 50 - Hương lộ 11 - Bến Hưng Long
Backward : Bến Hưng Long - Hương lộ 11 - Quốc lộ 50 - Đường Tùng Thiện Vương - Cầu Chà Và - Đường Hải Thượng Lãn Ông - quay đầu - Đường Hải Thượng Lãn Ông - Đường Lê Quang Sung - Đường Trang Tử - Bến xe buýt Chợ Lớn (Bến A)
Ticket price : 6000
Navigation easier with BusMap