Route No - 47, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 47
Route Name : Bến xe Chợ Lớn - Quốc lộ 50 - Hưng Long
Operation Time : 05:10 - 18:50
Forward : Bến Xe buýt Chợ Lớn (Bến A) - Lê Quang Sung - Nguyễn Hữu Thận - Tháp Mười - Hải Thượng Lãn Ông - cầu Chà Và - Cao Xuân Dục - Tùng Thiện Vương - Quốc lộ 50 - Hương lộ 11 - Bến Hưng Long.
Backward : Bến Hưng Long - Hương lộ 11 - Quốc lộ 50 - Tùng Thiện Vương - cầu Chà Và - Hải Thượng Lãn Ông - quay đầu - Hải Thượng Lãn Ông - Lê Quang Sung - Nguyễn Thị Nhỏ - Hồng Bàng - Nguyễn Trãi - Phú Hữu - Ga Chợ Lớn (Bến A).
Route Type : Phổ thông - Có trợ giá
Ticket price : 6,000 VNĐ
Route Length : 17.5 km
Route Time : 50 minutes
Between two Bus : 10 - 15 minutes
Number of Trips : 152 trips/day
Organization : Liên hiệp hợp tác xã vận tải thành phố, ĐT: (028)39.716.720
Navigation easier with BusMap