Route No - 101B, Ha Noi City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 101B
Route Name : Bến xe Giáp Bát - Đại Cường (Ứng Hòa)
Forward : BX Giáp Bá - Giải Phóng - Kim Đồng - Trương Định - Ngọc Hồi - Liên Ninh - Thường Tín - Tía - Đỗ Xá - Phú Xuyên - Guột - QL1 - Hoàng Quốc Việt - Tỉnh lộ 428 - Đại Cường
Backward : Đại Cường - Tỉnh lộ 428 - Hoàng Quốc Việt - QL1 - Cầu Giẽ - Guột - Phú Xuyên - Đỗ Xá - Tía - Thường Tín - Liên Ninh - Ngọc Hồi - Giải Phóng - BX Giáp Bát
Ticket price : 9000 VNĐ
Between two Bus : 48 - 50 minutes
Organization : Trung tâm Tân Đạt
Navigation easier with BusMap