Route No - 06B, Ha Noi City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 06B
Route Name : Bến xe Giáp Bát - Hồng Vân
Forward : Bến xe Giáp Bát - Giải Phóng - Kim Đồng - quay đầu tại điểm mở - Kim Đồng - Giải Phóng - Ngọc Hồi - Thường Tín - đường 427 - Hồng Vân (Vân La, Thường Tín).
Backward : Hồng Vân (Vân La, Thường Tín) - đường 427 - Thường Tín( Đường Trần Lư) - Ngọc Hồi - Giải Phóng - Bến xe Giáp Bát.
Ticket price : 7000 VNĐ
Between two Bus : 40 phút/Chuyến minutes
Organization : Xí Nghiệp Xe Buýt Hà Nội
Navigation easier with BusMap