Route No - 06C, Ha Noi City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 06C
Route Name : Bến xe Giáp Bát - Phú Minh
Operation Time :
Forward : Bến xe Giáp Bát - Giải Phóng - Kim Đồng - quay đầu tại điểm mở - Kim Đồng - Giải Phóng - Ngọc Hồi - Thường Tín - Tía - Ngã ba Đỗ Xá - đường 429 (phía Đông) - Phú Minh (Phú Xuyên - Công ty Việt Tuyến).
Backward : Phú Minh (Phú Xuyên - Công ty Việt Tuyến) - đường 429 (phía Đông) - Ngã ba Đỗ Xá - Tía - Thường Tín - Ngọc Hồi - Giải Phóng - Bến xe Giáp Bát.
Ticket price : 8000 VNĐ
Between two Bus : 30 - 60 phút/Chuyến minutes
Organization : Xí Nghiệp Xe Buýt Hà Nội