Route No - 60-3, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 60-3
Route Name : Bến xe Miền Đông - Khu Công nghiệp Nhơn Trạch
Operation Time : 05:00 - 17:30
Forward : Bến xe Miền Đông – Đinh Bộ Lĩnh – Bạch Đằng – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Ngã 4 Hàng Xanh – Điện Biên Phủ - Xa lộ Hà Nội – Trạm 2 – Quốc lộ 1A – Cầu Đồng Nai – Quốc lộ 1A - Ngã 3 Vũng Tàu – Quốc lộ 51 – Khu Công nghiệp Nhơn Trạch
Backward : Khu Công nghiệp Nhơn Trạch – Quốc lộ 51 – Ngã 3 Vũng Tàu – Quốc lộ 1A – Cầu Đồng Nai – Quốc lộ 1A –Trạm 2 - Xa lộ Hà Nội – Điện Biên Phủ - Ngã 4 Hàng Xanh – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Quốc lộ 13 – Đinh Bộ Lĩnh – Bến xe Miền Đông.
Route Type : Phổ thông - Không trợ giá
Ticket price : 10,000 VNĐ
Route Length : 58.5 km
Route Time : 90 minutes
Between two Bus : 20 - 40 minutes
Number of Trips : 64 trips/day
Organization : Liên hiệp hợp tác xã vận tải thành phố, ĐT: (028)39.716.720
Navigation easier with BusMap