Route No - 58, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 58
Route Name : Bến xe Ngã tư Ga - Khu công nghiệp Đông Nam
Forward : Bến xe Ngã tư Ga - Quốc lộ 1 - Đường nội bộ Khu dân cư Nam Long - Đường Hà Huy Giáp - Đường Bùi Công Trừng - Đường Đặng Thúc Vịnh - Đường Hà Duy Phiên (Tỉnh lộ 9 cũ) - Tỉnh lộ 8 - Đường vào cổng A Khu công nghiệp Đông Nam - Khu dân cư Đông Nam (vị trí đậu cạnh đường D4).
Backward : vị trí đậu cạnh đường D4) Khu dân cư Đông Nam - Đường vào cổng A Khu công nghiệp Đông Nam - Tỉnh lộ 8 - Đường Hà Duy Phiên (Tỉnh lộ 9 cũ) - Đường Bùi Công Trừng - Đường Đặng Thúc Vịnh - Đường Hà Huy Giáp - Quốc lộ 1 - Bến xe Ngã 4 Ga.
Ticket price : 6000
Navigation easier with BusMap