Route No - 62-9, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 62-9
Route Name : Bến xe Quận 8 - TX Gò Công
Operation Time : 05:30 - 19:00
Forward : Bến xe Quận 8 - Quốc lộ 50 - Trị Yên (Nguyễn Thái Bình) - Quốc lộ 50 - Cầu Mỹ Lợi - Quốc lộ 50 - Nguyễn Trãi - Nguyễn Huệ - Bến xe Gò Công
Backward : Bến xe Gò Công - Đồng Khởi - Võ Duy Linh - Nguyễn Huệ - Nguyễn Trãi - Từ Dũ - Quốc lộ 50 - Cầu Mỹ Lợi - Quốc lộ 50 - Trị Yên (Nguyễn Thái Bình) - Quốc lộ 50 - Bến xe Quận 8
Route Type : Phổ thông - Không trợ giá
Ticket price : 12,000 VNĐ
Route Length : 38.2 km
Route Time : 100 minutes
Between two Bus : 15 - 30 minutes
Number of Trips : 108 trips/day
Organization : Hợp tác xã vận tải liên tỉnh và du lịch Việt Thắng, ĐT: (028)38.535.935
Navigation easier with BusMap