Route No - 62-9, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 62-9
Route Name : Bến xe buýt Quận 8 - Thị xã Gò Công
Forward : Bến xe Quận 8 - Quốc lộ 50 - Trị Yên (Nguyễn Thái Bình) - Quốc lộ 50 - Cầu Mỹ Lợi - Quốc lộ 50 - Nguyễn Trãi - Nguyễn Huệ - Bến xe Gò Công
Backward : Bến xe Gò Công - Đồng Khởi - Võ Duy Linh - Nguyễn Huệ - Nguyễn Trãi - Từ Dũ - Quốc lộ 50 - Cầu Mỹ Lợi - Quốc lộ 50 - Trị Yên (Nguyễn Thái Bình) - Quốc lộ 50 - Bến xe Quận 8
Ticket price : 12000
Navigation easier with BusMap