Route No - 48, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 48
Route Name : Bến xe Tân Phú - Chợ Hiệp Thành
Operation Time : 05:00 - 19:45
Forward : Bến xe Tân Phú - Trường Chinh - Hồ Đắc Di - Lê Trọng Tấn - Nguyễn Thị Tú - Vĩnh Lộc - Phan Văn Đối - Phan Văn Hớn - Nguyễn Ảnh Thủ - Tô Ký - Đông Bắc - Dương Thị Mười - Nguyễn Thị Kiểu - Nguyễn Thị Đặng - Nguyễn Ảnh Thủ - Hiệp Thành 13 - Bến xe Hiệp Thành.
Backward : Bến xe Hiệp Thành - Hiệp Thành 13 - Nguyễn Ảnh Thủ - Nguyễn Thị Đặng - Nguyễn Thị Kiểu - Dương Thị Mười - Đông Bắc - Tô Ký - Nguyễn Ảnh Thủ - Phan Văn Hớn - Phan Văn Đối - Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú - Lê Trọng Tấn - Dương Đức Hiền - Chế Lan Viên - Trường Chinh - Bến xe Tân Phú.
Route Type : Phổ thông - Có trợ giá
Ticket price : 6,000 VNĐ
Route Length : 21 km
Route Time : 55 minutes
Between two Bus : 12 - 15 minutes
Number of Trips : 144 trips/day
Organization : Hợp tác xã vận tải 19/5, ĐT: 18001557
Navigation easier with BusMap