Route No - 108, Ha Noi City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 108
Route Name : Bến xe Thường Tín - Minh Tân
Operation Time :
Forward : Bến xe Thường Tín - Quốc lộ 1A (Tía - Đỗ Xá - Phú Xuyên) - Tỉnh lộ 428 (Phía Đông) - Minh Tân (bãi đỗ xe buýt xã Minh Tân - đối diện cổng làng Thần Quy, huyện Phú Xuyên)
Backward : Minh Tân (bãi đỗ xe buýt xã Minh Tân - đối diện cổng làng Thần Quy, huyện Phú Xuyên) - Tỉnh lộ 428 (Phía Đông) - Quốc lộ 1A (Tía - Đỗ Xá - Phú Xuyên) - Bến xe Thường Tín
Ticket price : 9000 VNĐ
Between two Bus : 20 - 25 - 30 - 35 - 40 minutes
Organization : Xí Nghiệp Xe Buýt Hà Nội