Route No - 72, Ha Noi City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 72
Route Name : Bến xe Yên Nghĩa - Xuân Mai
Forward : BX Yên Nghĩa - Quốc lộ 6 - Cầu Mai Lĩnh - Biên Giang - Chúc Sơn - Phú Nghĩa - Xuân Mai (Công ty thức ăn chăn nuôi)
Backward : Xuân Mai(Công ty thức ăn chăn nuôi) - Phú Nghĩa - Chúc Sơn - Biên Giang - Cầu Mai Lĩnh - QL 6 - BX Yên Nghĩa
Ticket price : 7000 VNĐ
Between two Bus : 15 - 20 minutes
Organization : Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
Navigation easier with BusMap