Route No - 70-2, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 70-2
Route Name : BX Củ Chi - Hòa Thành
Operation Time : 05:00 - 19:00
Forward : Bến xe Củ Chi - Quốc lộ 22 - Đường nông thôn ấp An Thành - Trưng Trắc - Đặng Văn Trước - Quang Trung - Nguyễn Văn Rốp - Đường tỉnh 782 - Đường tỉnh 784 - Ngã 3 cầu K13 - Cách Mạng Tháng Tám - Lý Thường Kiệt - Phạm Hùng - Bến xe Hòa Thành.
Backward : Bến xe Hòa Thành - Phạm Hùng - Lý Thường Kiệt - Cách Mạng Thánh Tám - Ngã 3 cầu K13 - Đường tỉnh 784 - Đường tỉnh 782 - Nguyễn Văn Rốp - Quang Trung - Đặng Văn Trước - Trưng Trắc - Đường nông thôn ấp An Thành - Quốc lộ 22 - Bến xe Củ Chi.
Route Type : Phổ thông - Không trợ giá
Ticket price : 14,000 VNĐ
Route Length : 67 km
Route Time : 100 minutes
Between two Bus : 18 - 35 minutes
Number of Trips : 68 trips/day
Organization : Hợp tác xã vận tải 19/5, ĐT: 18001557
Navigation easier with BusMap