Route No - 62-6, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 62-6
Route Name : BX Chợ Lớn - BX Hậu Nghĩa
Operation Time : 05:20 - 16:30
Forward : Ga Chợ Lớn A–Lê Quang Sung–Phạm Đình Hổ–Hồng Bàng–Bà Hom–Tỉnh lộ 10–Đường tỉnh 825–3/2 - Bến xe Hậu Nghĩa (Long An).
Backward : Bến xe Hậu Nghĩa (Long An)–3/2–Đường tỉnh 825–Tỉnh lộ 10–Bà Hom–Vòng xoay Phú Lâm - Hồng Bàng–Phú Hữu–Ga Chợ Lớn A.
Route Type : Phổ thông - Không trợ giá
Ticket price : 15,000 VNĐ
Route Length : 36 km
Route Time : 90 minutes
Between two Bus : 40 - 100 minutes
Number of Trips : 24 trips/day
Organization : Hợp tác xã Xe khách liên tỉnh Miền Tây, ĐT: (028)38750193
Navigation easier with BusMap