Route No - 62-6, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 62-6
Route Name : BX Chợ Lớn - BX Hậu Nghĩa
Forward : Ga Chợ Lớn A–Lê Quang Sung–Phạm Đình Hổ–Hồng Bàng–Bà Hom–Tỉnh lộ 10–Đường tỉnh 825–3/2 - Bến xe Hậu Nghĩa (Long An).
Backward : Bến xe Hậu Nghĩa (Long An)–3/2–Đường tỉnh 825–Tỉnh lộ 10–Bà Hom–Vòng xoay Phú Lâm - Hồng Bàng–Phú Hữu–Ga Chợ Lớn A.
Ticket price : 15000
Navigation easier with BusMap