Route No - 111, Ha Noi City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 111
Route Name : BX Sơn Tây - Bất Bạt
Operation Time :
Forward : Bến xe Sơn Tây - Chùa Thông - Quay đầu tại điểm mở - Chùa Thông - ngã 3 Vị Thủy - đường 413 (qua xã Thanh Mỹ, Xuân Sơn, Thụy An, Cẩm Lĩnh, Sơn Đà huyện Ba Vì),thị xã Sơn Tây - Bất Bạt (điểm đỗ xe buýt - Agribank chi nhánh Sơn Đà)
Backward : Bất Bạt (điểm đỗ xe buýt - Agribank chi nhánh Sơn Đà) - đường 413 (qua xã Thanh Mỹ, Xuân Sơn, Thụy An, Cẩm Lĩnh, Sơn Đà huyện Ba Vì), thị xã Sơn Tây - Ngã 3 Vị Thủy - Tỉnh lộ 414 - Chùa Thông - Bến xe Sơn Tây
Ticket price : 8000 VNĐ
Between two Bus : 25 minutes
Organization : Xí Nghiệp Buýt 10-10