Route No - 57, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 57
Route Name : Chợ Phước Bình - Trường THPT Hiệp Bình
Operation Time : 05:00 - 18:30
Forward : Bến chợ Phước Bình (Trường trung cấp nghề TP.HCM cơ sở III) - Đại lộ 3 - Đường số 20 - Đường số 9 - Đường số 6D - Đường số 18B - Đại lộ 2 - Đỗ Xuân Hợp - Dương Đình Hội - Đình Phong Phú - Lê Văn Việt – Ngã tư Thủ Đức - Võ Văn Ngân - Kha Vạn Cân - Hiệp Bình - Trường THPT Hiệp Bình.
Backward : Trường THPT Hiệp Bình - Hiệp Bình - Phạm Văn Đồng - Kha Vạn Cân - Võ Văn Ngân – Ngã tư Thủ Đức - Lê Văn Việt - Đình Phong Phú - Dương Đình Hội - Đỗ Xuân Hợp - Đại lộ 2 - Đường số 18B - Đường số 6D - Đường số 9 - Đường số 20 - Đại lộ 3 - Bến chợ Phước Bình (Trường trung cấp nghề TP.HCM cơ sở III).
Route Type : Phổ thông - Có trợ giá
Ticket price : 5,000 VNĐ
Route Length : 13.2 km
Route Time : 42 minutes
Between two Bus : 15 - 20 minutes
Number of Trips : 88 trips/day
Organization : Hợp tác xã vận tải số 15, ĐT: (028)62.820.071
Navigation easier with BusMap