Route No - 57, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 57
Route Name : Chợ Phước Bình - Trường Trung học Phổ thông Hiệp Bình
Forward : Bến chợ Phước Bình (Trường trung cấp nghề TP.HCM cơ sở III) - Đại lộ 3 - Đường số 20 - Đường số 9 - Đường số 6D - Đường số 18B - Đại lộ 2 - Đường Đỗ Xuân Hợp - Đường Dương Đình Hội - Đường Đình Phong Phú - Đường Lê Văn Việt - Ngã 4 Thủ Đức - Đường Võ Văn Ngân - Đường Kha Vạn Cân - Đường Phạm Văn Đồng – Đường Hiệp Bình - Trường THPT Hiệp Bình
Backward : Trường THPT Hiệp Bình – Đường Hiệp Bình - Đường Phạm Văn Đồng - Đường Kha Vạn Cân - Đường Võ Văn Ngân - Ngã 4 Thủ Đức - Đường Lê Văn Việt - Đường Đình Phong Phú - Đường Dương Đình Hội - Đường Đỗ Xuân Hợp - Đại lộ 2 - Đường số 18B - Đường số 6D - Đường số 9 - Đường số 20 - Đại lộ 3 - Bến chợ Phước Bình (Trường trung cấp nghề TP.HCM cơ sở III).
Ticket price : 5000
Navigation easier with BusMap