Route No - 56B, Ha Noi City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 56B
Route Name : Học viện Phật Giáo VN - Xuân Giang - Bắc Phú - Học viện Phật Giáo VN
Operation Time :
Forward : Học viện Phật Giáo VN - đường vào đền Sóc - QL3 - Tỉnh lộ 131 - đường Núi Đôi - Tỉnh lộ 131 (đi qua các xã Đan Tảo, Xuân Giang, Tiên Tảo, Việt Long, Đồng Xoài, Lương Phú) - Đê Lương Phúc - Thôn Ngô Đạo - Ngã ba Tân Thành - Tỉnh lộ 296 - Bắc Phú - Tân Minh - Núi Đôi - đường Núi Đôi - Tỉnh lộ 131 - QL3 - Sóc Sơn - đường vào đền Sóc - Học viện Phật Giáo VN
Backward : Học viện Phật Giáo VN - đường vào đền Sóc - QL3 - tỉnh lộ 131 - Núi Đôi - Đường Núi Đôi, Bắc Phú (đi qua các xã Tân Minh, Bắc Phú) - tỉnh lộ 296 - Ngã 3 Tân Thành - Đê Lương Phúc - tỉnh lộ 131 (Đi qua các xã Đồng Xoài, Lương Phú, Việt Long, Tiên Tảo) - Xuân Giang - Tỉnh lộ 131 (Đan Tảo) - Núi Đôi - Tỉnh lộ 131 - QL3 - đường vào đền Sóc - Học viện Phật Giáo VN
Ticket price : 8000 VNĐ
Between two Bus : 20 - 25 phút/Chuyến minutes
Organization : Công ty cổ phần xe điện