Route No - 63, Ha Noi City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 63
Route Name : Khu công nghiệp Bắc Thăng Long - Tiến Thịnh (Mê Linh)
Forward : KCN Bắc Thăng Long - Đi Thẳng Quốc lộ 2 - Đạm Nội - Bạch Trữ - Rẽ phải theo tổ chức giao thông - Cầu Soi - quay đầu tại điểm mở - Cầu Soi - Bạch Trữ - Tự Lập - Liên Mạc - Tiến Thịnh (Mê Linh).
Backward : Tiến Thịnh (Mê Linh) - Liên Mạc - Tự Lập - Bạch Trữ - Cầu Soi - Quay đầu tại điểm mở - Cầu Soi - Rẽ phải theo tổ chức giao thông - Bạch Trữ - Đạm Nội - Quốc lộ 2 - Hai Bà Trưng (Phúc Yên) - Nguyễn Trãi (Phúc Yên) - Quốc lộ 23B - KCN Bắc Thăng Long
Ticket price : 8000 VNĐ
Between two Bus : 15 - 20 phút/Chuyến minutes
Organization : Xí Nghiệp Xe Khách Nam
Navigation easier with BusMap