Route No - 10B, Ha Noi City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 10B
Route Name : Long Biên - Trung Mầu
Forward : Long Biên (đường dành riêng cho xe buýt) - Yên Phụ - Điểm trung chuyển Long Biên - Trần Nhật Duật - Cầu Chương Dương - Nguyễn Văn Cừ - Ngô Gia Tự - Cầu Đuống - Hà Huy Tập - Đặng Phúc Thông - Dốc Lã - Ninh Hiệp - Phù Đổng - Trung Mầu (Gia Lâm).
Backward : Trung Mầu (Gia Lâm) - Phù Đổng - Ninh Hiệp - Dốc Lã - Đặng Phúc Thông - Hà Huy Tập - Cầu Đuống - Ngô Gia Tự - Nguyễn Văn Cừ - Cầu Chương Dương - Trần Nhật Duật - Điểm trung chuyển Long Biên - Yên Phụ - Long Biên
Ticket price : 7000 VNĐ
Between two Bus : 25 - 30 minutes
Organization : Xí Nghiệp Xe Buýt Yên Viên
Navigation easier with BusMap