Route No - 08B, Ha Noi City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 08B
Route Name : Long Biên - Vạn Phúc
Operation Time :
Forward : Long Biên - Nguyễn Hữu Huân - Ngô Quyền - Lý Thường Kiệt - Bà Triệu - Lê Đại Hành - Bạch Mai - Lê Thanh Nghị - Đại La - Giải Phóng - Đường Vành Đai 3 - Tứ Hiệp - Đê Hữu Hồng - Vạn Phúc
Backward : Vạn Phúc - Đê Hữu Hồng - Tứ hiệp - Trần Thủ Độ - Giải Phóng - Đại La - Lê Thanh Nghị - Bạch Mai - Phố Huế - Hàng Tre - Trần Nhật Duật - Long Biên
Ticket price : 7000 VNĐ
Between two Bus : 20 minutes
Organization : Công ty CPVT & DV Liên Ninh