Route No - 20C, Ha Noi City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 20C
Route Name : Nhổn - Võng Xuyên
Operation Time :
Forward : Nhổn (điểm trung chuyển Nhổn) - Cầu Diễn - Tây Tựu - Thượng Cát - Đê Liên Trì - Đê Hữu Hồng (đi qua các xã Liên Trung, Liên Hà, Liên Hồng, Hồng Hà) - ngã 3 Lê Tổ - đường liên xã Liên Hồng, Hạ Mỗ, Hồng Hà - ngã 3 Tiên Tân - Tiên Tân - Trung Châu - Hát Môn - Võng Xuyên (Trung tâm thương mại cụm 11, xã võng Xuyên)
Backward : Võng Xuyên (Trung tâm thương mại cụm 11, xã võng Xuyên) - Hát Môn - Trung Châu - Tiên Tân - ngã 3 Tiên Tân - đường liên xã Liên Hồng, Hạ Mỗ, Hồng Hà - ngã 3 Lê Tổ - Đê Liên Trì - Đê Hữu Hồng (đi qua các xã Liên Trung, Liên Hà, Liên Hồng, Hồng Hà) - Thượng Cát - Tây Tựu - Ngã tư Nhổn - Phố Nhổn - Quay đầu tại điểm mở đối diện số nhà số 44 Phố Nhổn - Phố Nhổn - Cầu Diễn - Quay đầu tại điểm mở (đối diện cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm) - Cầu Diễn – Nhổn (điểm trung chuyên xe buýt Nhổn)
Ticket price : 9000 VNĐ
Between two Bus : 45 minutes
Organization : Xí Nghiệp Buýt 10-10