Route No - 123, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 123
Route Name : Phú Mỹ Hưng (khi H) - Quận 1
Operation Time : 07:00 - 21:00
Forward : Phạm Văn Nghi Bắc - Đường số 6 - Đặng Đại Độ - Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Đức Cảnh - Nguyễn Thái Bường - Nguyễn Cao Nam - Nguyễn Đức Cảnh - Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ - Khánh Hội - Hoàng Diệu - Calmetle - Phạm Ngũ Lão - Huỳnh Thúc Kháng - Mạc Thị Bưởi - Đồng Khởi
Backward : ng Khởi - Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Thái Bình - Calmetle - Hoàng Diệu - Khánh Hội - Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Đức Cảnh - Nguyễn Thái Bường - Nguyễn Cao Nam - Nguyễn Đức Cảnh - đường nội bộ - Phạm Văn Nghị Bắc
Route Type : Phổ thông - Không trợ giá
Ticket price : 15,000 VNĐ
Route Length : 11 km
Route Time : 25 - 29 minutes
Between two Bus : 30 - 90 minutes
Number of Trips : 44 trips/day
Organization : Phố cảnh, ĐT: 0908700070
Navigation easier with BusMap