Route No - D2, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : D2
Route Name : Sky Garden – Cresent Mall
Operation Time : 08:00 - 21:30
Forward : Phạm Văn Nghị (Bắc) - Đường số 6 - Bùi Bằng Đoàn - Nguyễn Đức Cảnh - Phạm Thái Bường - Nguyễn Cao (Nam) - Tôn Dật Tiên - Đường N (Nam) - Trần Văn Trà - Nguyễn Khắc Viện - Hoàng Văn Thái.
Backward : Hoàng Văn Thái - Nguyễn Khắc Viện - Trần Văn Trà - Đường N (Nam) - Tôn Dật Tiên - Nguyễn Đức Cảnh - Nguyễn Văn Linh - Phạm Văn Nghị (Bắc).
Route Type : Phổ thông - Không trợ giá
Ticket price : 10,000 VNĐ
Route Length : 4 km
Route Time : 14 minutes
Between two Bus : 30 minutes
Number of Trips : 56 trips/day
Organization : Phố cảnh, ĐT: 0908700070
Navigation easier with BusMap