Route No - 48, Ha Noi City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 48
Route Name : TTTM Savico Long Biên - Bến xe Nước Ngầm
Operation Time :
Forward : Savico Long Biên - Nguyễn Văn Cừ - Cầu Chương Dương - Trần Quang Khải - Nguyễn Khoái - Đê tả sông Hồng - Lĩnh Nam - Đường dẫn Vành đai 3 - Ngọc Hồi - Bến xe Nước Ngầm.
Backward : Bến xe Nước Ngầm - Ngọc Hồi - đường dẫn Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Đê tả sông Hồng - Nguyễn Khoái - Trần Quang Khải - Cầu Chương Dương - Nguyễn Văn Cừ - Savico Long Biên
Ticket price : 7000 VNĐ
Between two Bus : 18 - 20 minutes
Organization : Công ty CPVT Newway