Route No - 61, Ha Noi City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 61
Route Name : Vân Hà (Đông Anh) - CV Cầu Giấy
Operation Time :
Forward : Vân Hà (Đông Anh) - Việt Hùng - Cao Lỗ - Quốc lộ 23 B - Võ Văn Kiệt - Cầu Thăng Long - Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết - Trần Thái Tông - Thành Thái - CV Cầu Giấy
Backward : CV Cầu Giấy - Thành Thái - Trần Thái Tông - Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng - Cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 23 B - Cao Lỗ - Việt Hùng - Vân Hà (Đông Anh)
Ticket price : 8000 VNĐ
Between two Bus : 10 - 15 minutes
Organization : Công ty TNHH Du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến