เส้นทางหมายเลข - 28, Ha Noi

ดูรายละเอียด

ดูไปข้างหน้า
ดูย้อนหลัง
เส้นทางหมายเลข : 28
ชื่อเส้นทาง : BX Nước Ngầm - Đông Ngạc - Đại học Mỏ
ข้างหน้า :
ย้อนกลับ :
ราคาตั๋ว :
การนำทางง่ายขึ้นด้วย BusMap