เส้นทางหมายเลข - 63, Ha Noi

ดูรายละเอียด

ดูไปข้างหน้า
ดูย้อนหลัง
เส้นทางหมายเลข : 63
ชื่อเส้นทาง : Khu công nghiệp Bắc Thăng Long - Tiến Thịnh (Mê Linh)
ข้างหน้า : KCN Bắc Thăng Long - Đi Thẳng Quốc lộ 2 - Đạm Nội - Bạch Trữ - Rẽ phải theo tổ chức giao thông - Cầu Soi - quay đầu tại điểm mở - Cầu Soi - Bạch Trữ - Tự Lập - Liên Mạc - Tiến Thịnh (Mê Linh).
ย้อนกลับ : Tiến Thịnh (Mê Linh) - Liên Mạc - Tự Lập - Bạch Trữ - Cầu Soi - Quay đầu tại điểm mở - Cầu Soi - Rẽ phải theo tổ chức giao thông - Bạch Trữ - Đạm Nội - Quốc lộ 2 - Hai Bà Trưng (Phúc Yên) - Nguyễn Trãi (Phúc Yên) - Quốc lộ 23B - KCN Bắc Thăng Long
ราคาตั๋ว : 8000
การนำทางง่ายขึ้นด้วย BusMap