เส้นทางหมายเลข - 50, Ha Noi

ดูรายละเอียด

ดูไปข้างหน้า
ดูย้อนหลัง
เส้นทางหมายเลข : 50
ชื่อเส้นทาง : Long Biên - Khu đô thị Vân Canh
ข้างหน้า :
ย้อนกลับ :
ราคาตั๋ว :
การนำทางง่ายขึ้นด้วย BusMap