Làm sao để đến Đại Học Quốc Tế Miền Đông - Trạm Số 2 ở Bình Dương Becamex Tokyu bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các tuyến xe buýt sau đây có tuyến đường đi qua gần Đại Học Quốc Tế Miền Đông - Trạm Số 2 (Bình Dương Becamex Tokyu)

55

Tuyến số 55
TÒA NHÀ BECAMEX - ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG Thời gian hoạt động : 05:00 - 19:00

51

Tuyến số 51
TÒA NHÀ BECAMEX - NHÀ Ở AN SINH XÃ HỘI ĐỊNH HOÀ Thời gian hoạt động : 05:00 - 18:45

67

Tuyến số 67
TRẠM TRUNG CHUYỂN Hikari – NHÀ Ở AN SINH XÃ HỘI ĐỊNH HOÀ Thời gian hoạt động : 05:00 - 18:45

Xe buýt đến Đại Học Quốc Tế Miền Đông - Trạm Số 2 ở Bình Dương Becamex Tokyu

Đi đến Đại Học Quốc Tế Miền Đông - Trạm Số 2 trong Bình Dương Becamex Tokyu chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến Đại Học Quốc Tế Miền Đông - Trạm Số 2.

Khi đi đến Đại Học Quốc Tế Miền Đông - Trạm Số 2, hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap