Tuyến số - 113, Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 113
Tên tuyến : Bến xe Thường Tín - Bến đò Vườn Chuối
Lượt đi : Bến đò Vườn Chuối - đê Sông Hồng - đường liên xã (xã Thụy Phú, Văn Nhân, Nhân Vực) - Quốc lộ 1A - Tỉnh lộ 429 - đường liên xã Nghiêm Xuyên, Dũng Tiến, Thắng Lợi (huyện Thường Tín) - Quốc lộ 1A - Bến xe Thường Tín
Lượt về : Bến xe Thường Tín - Quốc lộ 1A - đường liên xã các xã Thắng Lợi, Dũng Tiến, Nghiêm Xuyên (huyện Thường Tín) - Tỉnh lộ 429 - Quốc lộ 1A - đường liên xã (xã Thụy Phú, Văn Nhân, Nhân Vực) - đê Sông Hồng - Bến đò Vườn Chuối
Giá vé : 7000
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap