Tuyến số - 113, Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 113
Tên tuyến : Đại Thắng (Phú Xuyên) - Bến đò Vườn Chuối
Lượt đi : Đại Thắng (Phú Xuyên) - đường liên xã ( Văn Hoàng, Đại Thắng) - QL1A - đường liên xã (Thụy Phú - Văn Nhân - Nhân Vực) - đê Sông Hồng - Bến đò Vườn Chuối
Lượt về : Bến đò Vườn Chuối - đê Sông Hồng - đường liên xã (Thụy Phú - Văn Nhân - Nhân Vực) - QL1A - đường liên xã ( Văn Hoàng, Đại Thắng) - Đại Thắng (Phú Xuyên)
Giá vé : 7000 VNĐ
Giãn cách tuyến : 20 phút
Đơn vị : Trung tâm Tân Đạt
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap