Tuyến số - 77, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 77
Tên tuyến : Đồng Hòa - Cần Thạnh
Thời gian hoạt động : 05:30 - 19:45
Lượt đi : nh Đồng Hòa - Duyên Hải - Nguyễn Văn Mạnh - Duyên Hải – Thạnh Thới – Hòa Hiệp – Lương Văn Nho - Duyên Hải - Đào Cử – quay đầu tại bến tàu Tắc Suất – Tắc Suất – Bến xe Cần Thạnh.
Lượt về : Bến xe buýt Cần Giờ - Đào Cử - Duyên Hải - Lương Văn Nho – Hòa Hiệp - Thạnh Thới – Duyên Hải – Nguyễn Văn Mạnh - Duyên Hải - Đình Đồng Hòa.
Loại tuyến : Phổ thông - Có trợ giá
Giá vé : 6,000 VNĐ
Giá vé (Học sinh/sinh viên) : 3,000 VNĐ
Giá vé tập (30 vé) : 135,000 VNĐ
Độ dài tuyến : 16.3 km
Thời gian chạy : 35 phút
Giãn cách tuyến : 20 - 40 phút
Số chuyến : 60 chuyến/ngày
Đơn vị : Hợp tác xã vận tải số 26, ĐT: (028)38.738.194
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap