Tuyến số - 77, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 77
Tên tuyến : Đồng Hòa - Cần Thạnh
Thời gian hoạt động : 05:30 - 19:45
Lượt đi : nh Đồng Hòa – đường Duyên Hải – đường Thạnh Thới – đường Hòa Hiệp – đường Lương Văn Nho – đường Giồng Cháy – đường Duyên Hải – đường Đào Cử - đường Tắc Suất – quay đầu tại bến tàu Tắc Suất – đường Tắc Suất – Bến xe buýt Cần Giờ.
Lượt về : Bến xe buýt Cần Giờ - đường Đào Cử - đường Duyên Hải – đường Giồng Cháy – đường Lương Văn Nho - đường Hòa Hiệp – đường Thạnh Thới – đường Duyên Hải – đường Đình Đồng Hòa.
Loại tuyến : Phổ thông - Có trợ giá
Giá vé : 6,000 VNĐ
Độ dài tuyến : 16.3 km
Thời gian chạy : 35 phút
Giãn cách tuyến : 20 - 40 phút
Số chuyến : 60 chuyến/ngày
Đơn vị : Hợp tác xã vận tải số 26, ĐT: (028)38.738.194
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap