Tuyến số - 89, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 89
Tên tuyến : Đại học Nông Lâm - Bến Tàu Hiệp Bình Chánh
Thời gian hoạt động : 05:00 - 19:00
Lượt đi : i học Nông Lâm - Đường số 17 - Đường số 16 - Lê Văn Chí - Võ Văn Ngân - Tô Ngọc Vân - Tam Hà - Châu Bình - Tam Châu - Gò Dưa - cầu vượt Gò Dưa - Tỉnh Lộ 43 - Quốc Lộ 1A - Quốc Lộ 13 - Hiệp Bình - Phạm Văn Đồng - Đường số 25 - Đường số 2 - Đường số 3 - Đường số 10 - Bến tàu Hiệp Bình Chánh.
Lượt về : Bến tàu Hiệp Bình Chánh - Đường số 10 - Đường số 3 - Đường số 12 - Đường số 1 - Đường số 2 - Đường số 25 - Phạm Văn Đồng - Hiệp Bình - Quốc Lộ 13 - Quốc Lộ 1A - đường vòng chân cầu vượt Gò Dưa - Gò Dưa - Tam Châu - Châu Bình - Tam Hà - Tô Ngọc Vân - Võ Văn Ngân - Lê Văn Chí - Đường số 16 - Đường số 17 - Đại học Nông Lâm.
Loại tuyến : Phổ thông - Có trợ giá
Giá vé : 6,000 VNĐ
Độ dài tuyến : 17.1 km
Thời gian chạy : 55 phút
Giãn cách tuyến : 12 - 15 phút
Số chuyến : 120 chuyến/ngày
Đơn vị : Hợp tác xã vận tải số 15, ĐT: (028)62.820.071
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap