Làm sao để đến 22, Tan Phu ở Thành phố Hồ Chí Minh bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các tuyến xe buýt sau đây có tuyến đường đi qua gần 22, Tan Phu (Thành phố Hồ Chí Minh)

Trạm dừng Chợ Võ Thành Trang
Địa chỉ: 510, đường Trường Chinh, Quận Tân Bình
Trạm dừng Trạm Bà Quẹo
Địa chỉ: 593A, đường Trường Chinh, Quận Tân Phú
Trạm dừng Chợ Võ Thành Trang
Địa chỉ: 541, đường Trường Chinh, Quận Tân Bình
Trạm dừng Trạm Ngã ba Bà Quẹo
Địa chỉ: 971, đường Âu Cơ, Quận Tân Phú
Trạm dừng Ngã ba Bà Quẹo
Địa chỉ: 1064, đường Âu Cơ, Quận Tân Bình
Trạm dừng Trạm chợ Võ Thành Trang
Địa chỉ: 885-887, đường Âu Cơ, Quận Tân Phú
Trạm dừng Chợ Võ Thành Trang
Địa chỉ: 988-990, đường Âu Cơ, Quận Tân Bình
Trạm dừng Ngã ba Ba Vân
Địa chỉ: 928, đường Âu Cơ, Quận Tân Bình

Xe buýt đến 22, Tan Phu ở Thành phố Hồ Chí Minh

Đi đến 22, Tan Phu trong Thành phố Hồ Chí Minh chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến 22, Tan Phu.

Khi đi đến 22, Tan Phu, hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap