Làm sao để đến After Pracha Uthit-Pradit Manutham Intersection (Pradit Manutham side) ở Thành phố Bangkok bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các tuyến xe buýt sau đây có tuyến đường đi qua gần After Pracha Uthit-Pradit Manutham Intersection (Pradit Manutham side) (Thành phố Bangkok)

36ก

Tuyến số 36ก
Siam Park - Victory Monument Thời gian hoạt động : 05:15 - 18:45

26

Tuyến số 26
Minburi - Ekkamai (Ekkamai) Thời gian hoạt động : 05:00 - 20:30

Xe buýt đến After Pracha Uthit-Pradit Manutham Intersection (Pradit Manutham side) ở Thành phố Bangkok

Đi đến After Pracha Uthit-Pradit Manutham Intersection (Pradit Manutham side) trong Thành phố Bangkok chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến After Pracha Uthit-Pradit Manutham Intersection (Pradit Manutham side).

Khi đi đến After Pracha Uthit-Pradit Manutham Intersection (Pradit Manutham side), hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap