Tuyến số - 127, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 127
Tên tuyến : An Thới Đông - Ngã ba Bà Xán
Thời gian hoạt động : 05:30 - 20:00
Lượt đi : Uỷ ban nhân dân xã An Thới Đông - An Thới Đông - Rừng Sác - Tam Thôn Hiệp – Nguyễn Công Bao – Tam Thôn Hiệp - Ngã ba Bà Xán.
Lượt về : Ngã ba Bà Xán - Tam Thôn Hiệp – Nguyễn Công Bao – Tam Thôn Hiệp - Rừng Sác - An Thới Đông - Ủy ban nhân dân xã An Thới Đông.
Loại tuyến : Phổ thông - Có trợ giá
Giá vé : 6,000 VNĐ
Độ dài tuyến : 17.9 km
Thời gian chạy : 40 phút
Giãn cách tuyến : 60 phút
Số chuyến : 82 chuyến/ngày
Đơn vị : Hợp tác xã VT DL Thanh Sơn, ĐT: 02837314996
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap