Tuyến số - 61-7, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 61-7
Tên tuyến : Bến đò Bình Mỹ - Bến xe Bình Dương
Thời gian hoạt động : 05:40 - 19:30
Lượt đi : Bến đò Bình Mỹ - Cầu Phú Cường - Huỳnh Văn Cù - Cách Mạng Tháng Tám - đường 30/4 - Bến xe Bình Dương.
Lượt về : Bến xe Bình Dương - Cách Mạng Tháng Tám - Chùa Bà Bình Dương - Cách Mạng Tháng Tám - Huỳnh Văn Cù - Cầu Phú Cường - Bến đò Bình Mỹ.
Loại tuyến : Phổ thông - Không trợ giá
Giá vé : 5,000 VNĐ
Độ dài tuyến : 6.6 km
Thời gian chạy : 15 phút
Giãn cách tuyến : 8 - 12 phút
Số chuyến : 194 chuyến/ngày
Đơn vị : Hợp tác xã vận tải 19/5, ĐT: 18001557
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap