Tuyến số - 62-3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 62-3
Tên tuyến : Bến Củ Chi - Bến xe Hậu Nghĩa
Thời gian hoạt động : 05:30 - 18:50
Lượt đi : BX Củ Chi - Quốc lộ 22 - tỉnh lộ 8 (qua cầu thầy Cai) - Đường tỉnh 823 - Ngã tư Hậu Nghĩa - Đường tỉnh 825 - BX Hậu Nghĩa (Đức Hoà - Long An).
Lượt về : BX Hậu Nghĩa (Đức Hoà - Long An). Đường tỉnh 825 - Ngã tư Hậu Nghĩa - Đường tỉnh 823 - tỉnh lộ 8 (qua cầu thầy Cai) - Quốc lộ 22 - BX Củ Chi
Loại tuyến : Phổ thông - Không trợ giá
Giá vé : 8,000 VNĐ
Độ dài tuyến : 16 km
Thời gian chạy : 35 phút
Giãn cách tuyến : 15 - 25 phút
Số chuyến : 80 chuyến/ngày
Đơn vị : Hợp tác xã vận tải 19/5, ĐT: 18001557
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap