Tuyến số - 15, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 15
Tên tuyến : Bến Phú Định - Bến xe buýt Đầm Sen
Thời gian hoạt động : 05:00 - 19:00
Lượt đi : Chợ Phú Định(đậu xe trên đường 44 cạnh trường THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định) - Đường 44 - Đường 41 - Phú Định - Trương Đình Hội - An Dương Vương - Hồ Học Lãm - Quốc lộ 1A - Hương lộ 2 - Hòa Bình - BÃI XE BUÝT ĐẦM SEN
Lượt về : BÃI XE BUÝT ĐẦM SEN - Hòa Bình - Vòng xoay Hòa Bình - Hòa Bình - Hương lộ 2 - Quốc lộ 1A - Hồ Học Lãm - An Dương Vương - Trương Đình Hội - Phú Định - Đường 41 - Đường 44 - Chợ Phú Định
Loại tuyến : Phổ thông - Có trợ giá
Giá vé : 6,000 VNĐ
Độ dài tuyến : 17.1 km
Thời gian chạy : 55 phút
Giãn cách tuyến : 13 - 17 phút
Số chuyến : 110 chuyến/ngày
Đơn vị : Hợp tác xã vận tải số 28, ĐT: (028)38.758.875
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap