Tuyến số - 100, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 100
Tên tuyến : Bến Xe Củ Chi - Cầu Tân Thái
Lượt đi : Cầu Tân Thái - Tỉnh lộ 7 - Ngã tư Phước Thạnh - Quốc lộ 22 - (Vòng xoay dưới cầu vượt Củ Chi) - Quốc Lộ 22 - Bến xe Củ Chi
Lượt về : Bến xe Củ Chi - Đường Giáp Hải - Quay đầu - Đường Giáp Hải - Quốc lộ 22 - (Ngã tư Phước Thạnh) - Tỉnh lộ 7 - Cầu Tân Thái
Giá vé : 6
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap